Monthly Archives: September 2000

İskoçya’da Operatif Masonluktan Spekülatif Masonluğa Dönüş:

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

İlk Spekülatif Mason ve Mary’s Chapel Locası: (1599 sonrası) (Geçen sayımızda Mary’s Chapel Locasının bulunan ilk tersimatını yayın­lamıştık. Bu kez, aynı locada 1641 yılında tekris edilen Robert Moray adında bir spekülatif masondan bahsetmek istiyoruz.) 1599 ile 1686 yılları arasında 340 haricî Mary’s Chapel Locasına kabul edildi. Bunların arasında 1641 yılında tekris edilen Robert Moray vardı. […]

2000 Nolu NUR LOCASININ TAHSİS TÖRENİ – WASHINGTON

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

Washington tüzüklerine göre yeni kurulan bir loca özel izinle bir yıl müddetle ve bu arada her üç derecede başarılı çalıştıktan sonra berat sahi­bi olur. Yakından izlediğimiz Nur U.D. (D Locası bir 3° Yükseliş Törenini İstanbul’da yapmıştır. Türkçe çalışan Nur Locasının üyeleri Washington’da yaşayan Türk ve Azerî Kardeşlerin dışında, Türkçe bilen ve değişik etnik gruplara ait […]