Monthly Archives: April 1999

TÜRK MASONLUĞUNUN ÖZET TARİHÎ

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

Masonluğun en büyük amacı, üyelerini Bilim, Akıl, Bilgelik ile yetiştirerek, onların aracılığı ile çevreye ilkelerini duyurabilmek ve olanağı oranında insan­ları, çağdaş uygarlığa yöneltebilmektir. Bu yolda çalışırken, hiçbir dinsel ve si­yasal tartışma yapılmaz. Masonluk, toplumsal ve ahlâksal bir dernek olarak, her zaman barıştan yana olmuştur. Türkiye Büyük Locası bu yıl 90. yılını kutlamaktadır, ancak bu kuruluştan […]