Monthly Archives: January 1999

Leo Taxil’in İtirafları

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

Dâhi sahtekâr, aldatmaca ve hiciv ustası Leo Taxil Hürmasonluğun şeytanî bir mezhep olduğunu iddia ederek yazdığı kitaplarla bir taraftan insanlıkla alay ederek eğlenen, diğer taraftan da kitap satışlarından para kazanan ilginç bir ki­şidir. Katolik Kilisesine yaranarak sözde anti masonik araştırmaları için Vati­kan’dan finansal yardım temin eden Leo Taxil, sonradan sahtekârlığını açığa vurarak Kilise ve Papa […]