Monthly Archives: January 1998

ZIRH ÜRETİCİLERİ VE LONCALARI

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

5.-6. yüzyıl Avrupa’sında kullanılan zırhlar 14. yüzyıla kadar çok az değişi­me uğramıştır. Silâhşorların başlarını miğfer,, vücutlarını da örme zırh korurdu. Örme zırh esnek olduğundan giyimi rahattı, kılıç kesmelerine ve basit oklara karşı iyi bir koruma sağlıyordu, ancak topuz gibi silâhların ezici ve kırıcı darbele­rine karşı korumadığından altına yastık koymak gerekiyordu. Dünyanın bilinen ilk silâhsızlanma konferansı […]