Monthly Archives: September 1997

BATIL İTİKATLAR

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

ÖNSÖZ: 196O’lı yıllarda, bâtıl itikatları araştırmaktaki arzumu gören Bü. Üs. En Muh. Hayrullah Örs K. beni sık sık Topkapı Sarayına davet eder, geldiğimde de asistanlarının önünde henüz açılmamış muskaları açar ve en rahat bir şekilde, o karışık metinleri bizle- re çözerdi. Reçeteler ve büyücülük defterinden ilginç sayfaları da aynı şekilde okurdu. Bu yazımda, bâtıl inançlarla […]