Monthly Archives: April 1996

HAYVANLARLA ÎLGİLÎ İTİKATLAR (III)

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

YILAN: XII. yüzyılda Hristiyanlar için ahlâk dersi şeklinde yazılmış bir hayvanlar ansiklopedisi mahiyetinde olan “the Bestiary” de Yılan bahsinde aşağıdaki satır­ları okuyoruz: “Yılanın üç âdeti vardır; bunların ilkine göre, yılan yaşlanınca gözleri zayıflar ve onları yenilemek ister; bu maksatla derisi gevşeyinceye kadar zayıflamak üzere günlerce aç kalır, sonra kayaların arasında dar bir aralığa girerek derisini […]