Monthly Archives: February 1996

HAYVANLARLA İLGİLÎ İTİKATLAR (II)

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

DOMUZ Domuz pis hayvandır, etinde solucan yumurtaları bulunur, sıcakta eti çabuk bozu­lur, bu nedenlerle sıcak iklime sahip Arabistan Yarımadasında çıkan Musevi, sonra da İs­lam dinleri domuzu haram kabul ettiler diye günümüzde batıl yakıştırmalar yapılır, bu arada Hristiyanlığın da aynı bölgede yeşermiş olduğu unutulur. Bu türden batıl inanç­lar bugünkü düşüncemizi 2500 yıl önceki yaşam şartlarına teşmil […]