Monthly Archives: May 1995

TEMEL ATMA MERASÎMÎ VE İNŞAATLA İLGİLİ İTİKATLAR (III)

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

KURBAN, İnsan Yerine Hayvan; HEYKEL; GÖLGE; EŞYA; FİDYE PARASI; ŞEYTANA da PAY Kurban: Yunan Mitolojisinde, Truva harbi esnasında Aulis limanında topla­nan donanma Agamemnon’un eskiden öfkelendirdiği Tanrıça Artemis’in havayı durgunlaştırması ve rüzgârları ters estirmesi yüzünden bir türlü denize açıla­maz. Agamemnon, Artemis’in öfkesini dindirmek için kızı îfijeni’yi kurban et­mek zorunda kalır, ancak Artemis, son anda İfijeni’ye acıyarak […]

Şerefe Kadeh Kaldırma – Ateş

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

Orta Çağ Masonları bir olayı kutladıkları zaman, içinde bir dilim kızarmış ekmek (toast) bulunan şarap dolu “sevgi kupasını” elden ele dolaştırırlardı, tur ta­mamlanınca, ev sahibi veya şeref misafiri kendine dönen kupayı diker, dibinde kalan ekmeği de yerdi. Bu kızarmış ekmekli sevgi kupası âdeti bazı İngiliz Üni­versitelerinde, bu günde sürdürülmektedir. Çok içmenin gelenek olduğu bir çağda […]

TEMEL ATMA MERASİMİ VE İNŞAATLA İLGİLİ İTİKATLAR (II)

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

Animizm primitif insanın ilk inanç şekliydi ve hala bu tür inançlara sahip toplumlar vardır. Animizmde insanm çevresindeki her şey, ağaç, taş, nehir, bu­lut, dağ ve hayvanlar, hatta kendi yaptığı silah, kayık, giysi gibi objeler dahi, ken­di gibi ruh sahibidir. Animist, günümüzdeki küçük çocuk gibi, çarptığı ağacm as­lında kendine çarptığını düşünür, öldürdüğü hayvanın ruundan özür diler, […]