Monthly Archives: August 1994

DIŞ TEMASLAR İÇİN KILAVUZ: XIII

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

A.B.D. A.B.D.’de halen, zenci Prince Hall Masonluğunun (TESVİYE Sayı 10, s. 19) dışında, toplam 16000 loca ve 4.000.000 dan fazla üyesi ile 51 Bü. Lo­ca vardır. Müstakil Büyük Locaların, özellikle tanıma konularında, müşte­rek hareket etmelerini sağlıyabilmek üzere, istişari mahiyette bir Koordi­nasyon Komitesi kurulmuştur. Mavi localarda en çok, büyük ritüalist Tho­mas Smith Webb’in (1771 -1819) geliş­tirdiği […]