Monthly Archives: November 1993

DIŞ TEMASLAR İÇİN KILAVUZ: IX

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

İSKANDİNAV ÜLKELERÎ’NDE ZİYARET İSKANDİNAVYA Dünya Masonluğunda İskandi­nav ülkelerinin, kendilerine özgü rit- leriyle, özel bir yeri vardır. Norveç, İs­veç ve İzlanda Bü. L. lan yalnız İsveç veya İskandinav Ritinde çalışırlar; Da­nimarka’da çoğunluk İsveç Ritinde kalmakla beraber Emulation Riti de uygulanmaktadır. Finlandiya Bü. L. ise İskandinavya’da bir istisna olup Amerikan Webb tipinde bir Ritte çalı­şırlar. 1989 yılında […]