Maliye Nazırı Câvid Bey de 33. dereceye yükseltilen kardeşler arasındaydı.