Pek Muh. Celil Layiktez K.miz 50.yıl önlüğü takdımı-F