1979’da yayınlanan bu kitaba göre “İspanya’nın bu yeni demokrasisinde vuku bulan tüm olumsuz olaylar Sina ihtiyarlar Heyeti Protokolleri adındaki kitapta öngörülmüştü”. Bu kitabın antisemit bir uydurma olduğu dünyaca bilinir.

1979’da yayınlanan bu kitaba göre “İspanya’nın bu yeni demokrasisinde vuku bulan tüm olumsuz olaylar Sina ihtiyarlar Heyeti Protokolleri adındaki kitapta öngörülmüştü”. Bu kitabın antisemit bir uydurma olduğu dünyaca bilinir.

1979'da yayınlanan bu kitaba göre "İspanya'nın bu yeni demokrasisinde vuku bulan tüm olumsuz olaylar Sina ihtiyarlar Heyeti Protokolleri adındaki kitapta öngörülmüştü". Bu kitabın antisemit bir uydurma olduğu dünyaca bilinir.

1979’da yayınlanan bu kitaba göre “İspanya’nın bu yeni demokrasisinde vuku bulan tüm olumsuz olaylar Sina ihtiyarlar Heyeti Protokolleri adındaki kitapta öngörülmüştü”. Bu kitabın antisemit bir uydurma olduğu dünyaca bilinir.